DONACIJE VLADE JAPANA FAKULTETU TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Vlada Japana je u okviru programa “Bespovratne pomoći u oblasti kulture” donirala iznos od 33,810 evra

Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu za nabavku kompletne tehničke opreme, stolova, stolica i drugog nameštaja, i renoviranje učionice u kojoj se japanski jezik uči od 1992. godine.

Svečana ceremonija primopredaje donacije Vlade Japana održaće se  u utorak, 7. marta 2017. godine u 12:00 na Fakutetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu(Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad).

Tom prilikom, Nj.e. g. Đuići Takahara, ambasador Japana, posetiće Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.

Program bespovratne pomoći u oblasti kulture i sporta

Vlada Japana je i tokom proteklih godina donacijama značajno pomagala podizanje kapaciteta institucija kulture i sporta i Srbiji. Uključujući ovu donaciju, ukupan iznos japanske pomoći u oblasti kulture i sporta iznosi preko 2,5 miliona evra, dok ukupna ekonomska pomoć Vlade Japana Republici Srbiji premašuje 500 miliona evra.

japanske donacije

Povezani članci i emisije

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.