Diplomatic emisija: Akreditacije

Akreditacije po protokolu predaje svaki novi ambasador, kao opunomoćeni predstavnik svoje zemlje, kada stigne u neku zemlju.

Akreditivna pisma se predaju najvišem predstavniku vlasti države u kojoj će ambasador predstavljati svoju zemlju i zastupati njene interese.

Akreditivno pismo predsedniku Tomislavu Nikoliću predali su novi ambasadori Australije, Belgije, Kazahstana, Češke Republike i Makedonije. U prilogu autorke Aleksandre Radeč čućete kako su pojedini ambasadori prilikom predaje akreditacie ocenili međusobne odnose naše dve zemlje i šta su poručili u ime buduće saradnje.

Povezani članci i emisije

Comments are closed.