Italijanski institut za kulturu

Projekcija filmova o doprinosu Direkcije za razvojnu saradnju Vlade Italije sektoru socijalne zaštite dece i mladih u Srbiji

Povodom otvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24 za pristupanje Evropskoj uniji, Ambasada Italije vas poziva u Italijanski institut za kulturu na projekciju dva kratka filma o doprinosu Direkcije za razvojnu saradnju Vlade Italije sektoru socijalne zaštite dece i mladih u Srbiji putem finansiranja dva projekta „Jačanje institucija za decentralizaciju socijalnih usluga” i „Podrška procesu deinstitucionalizacije za decu sa posebnim potrebama u Republici Srbiji” koje su sproveli Regija Emilija Romanja i UNICEF.

Projekcije će se održati 19. jula 2016. godine u prostorijama Italijanskog instituta za kulturu u ulici Kneza Miloša 56 u Beogradu. U 16.30 časova biće prikazan „Dijalog koji povezuje zajednice”, film o projektu „Jačanje institucija za decentralizaciju socijalnih usluga”, a u 17.00 časova film o projektu „Podrška procesu deinstitucionalizacije za decu sa posebnim potrebama u Republici Srbiji”

Ova dva projekta koje je finansirala Vlada Italije značajno su doprinela poboljšanju sektora socijalne zaštite dece i mladih u Srbiji, kao i približavanju evropskim standardima u oblasti ljudskih prava i na taj način podržali proces evropskih integracija. Projekat „Jačanje institucija za decentralizaciju socijalnih usluga”, koji su finansirali Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije u iznosu od oko milion evra i regija Emilija Romanja sa oko 200 hiljada evra, sproveden je u Novom Sadu, Kragujevcu i Loznici, a završen u septembru 2015. godine. Projekat je doprineo poboljšanju životnih uslova dece i mladih i osnažio je kapacitete odgovornih institucija i organizacija civilnog društva za njihovo aktivno zalaganje za mlade putem usvajanja inovativnih politika i usluga. Osim toga, projekat je osnažio i administrativnu decentralizaciju socijalnih usluga. U ova tri grada sprovedeni su pilot projekti koji su podržali osnivanje Kancelarija za mlade i osnažili kapacitete Dnevnog centra za osobe sa smetnjama u razvoju, uključujući i izgradnju senzornog vrta u okviru škole "Milan Petrović" iz Novog Sada, dok je u Kragujevcu i Loznici realizovan niz usluga namenjenih deci, mladima i osobama sa smetnjama u razvoju kako bi se pospešila njihova socijalna inkluzija. Projekat je imao za cilj i da pomogne u izradi zakona o socijalnom preduzetništvu, koji je u Srbiji još uvek u fazi pripreme promovišući saradnju u sektoru socijalne zaštite i takozvani kombinovani sistem socijalne zaštite (welfare mix) u pružanju socijalnih usluga, koje predstavljaju modele dobre prakse regije Emilije Romanje.

Projekat „Podrška procesu deinstitucionalizacije za decu sa posebnim potrebama u Republici Srbiji”, koji je sproveo UNICEF a finansiralo Ministrarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije u iznosu od oko milion evra, završen je krajem 2012. godine. Tokom projekta, pripremljen je Priručnik za poslanike o ostvarivanju prava dece sa invaliditetom i održano je više okruglih stolova na temu inkluzije u školama. Projekat je doprineo poboljšanju međuministarske saradnje u donošenju mera iz domena socijalne inkluzije i prevencije institucionalizacije dece. Među ostvarenim rezultatima, posebno je važno istaći izradu podzakonskih akata u vezi sa zakonom o socijanoj zaštiti, kao i analizu prevencije institucionalizacije dece. Što se tiče deinstitucionalizacije, realizovane su funkcionalne procene i individualni programi staranja za sve štićenike doma u Kulini. Takođe, osnovane su male domske zajednice u Nišu, Aleksincu i Negotinu, gde su smeštena deca sa teškim smetnjama, dok su u trećoj fazi osnovane još dve male domske zajednice, jedna u Beogradu pri Domu u Zvečanskoj, a druga u Banji Koviljači. Osim toga, organizovana je obuka za stručnjake u oblasti hraniteljstva i usvajanja u regionalnim centrima za hraniteljstvo u Nišu, Ćupriji i Kragujevcu. Sprovedene su medijske kampanje u cilju podizanja svesti javnosti i povećanja broja hraniteljskih porodica za decu sa teškim smetnjama, za koje je organizovana obuka.

Povezani članci i emisije

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.